Njega kupine u prvoj godini

06 lipnja, 2016

Edukacija

0

Njega kupine u prvoj godini

U proljeće kada se zemljište prosuši, potrebno je izvršiti prvo plitko okopavanje kako bi se zemljište rastreslo , a ujedno i uništio korov. Prilikom okopavanja treba voditi računa da se sadnice ne pomijeraju jer bi to rezultiralo njenom sušenju. U prvoj godini neophodno je okopavanje vršiti 4-5puta ili kultiviranje zemljišta koja su i nešto dublja. Prihranjivanje azotnim gnojivom (UREA ili KAN) obavlja se u dva navrata 50 g/sadnici. Prvo prihranjivanje vršiti prije kretanja vegetacijem, a drugo kada se na sadnicama razvije  3-4 bočna ljetorasta sa po 3-4 lista (kraj maja početkom juna).plantaža kupine

Kakvo gnojivo ćete koristiti zavisi od tipa tla i njegove kiselosti. Kao i kod maline stare sadnice potrebno je odstraniti ali tek po izbijanju novih izdanaka iz zemlje i njihovog porasta 15- 20 cm. Odsijecanjem se smanjuje iscrpljivanje biljke. Odsječene stare biljke iznijeti i spaliti.  U prvoj vegetaciji vršiti zaštitu od bolesti i štetočina prema potrebi. Sredsta koje se koriste za zašatitu su Bakarni kreč. Sa ovim tretiranjem može se primjenjivati i folijarna prihrana preko lista ako ima potrebe.

Međuredni prostoru u novom zasadu može se koristiti za uzgoj povrtlarskih kultura (pasulj, grašak, boranija i sl.). U prvoj vegetaciji novi izdanci mogu dostići visinu i nekoliko metara. Ove izdanke ne treba prorjeđivati  tek kada dostignu dužinu oko 1m tada im vrhove zakidati –  pinicirati. Piniciranjem se pospješuje porast bočnih ljetorasta koji donose rod u narednoj godini. Ljetorasti se mogu korisitit i za razmonožavanje .

Navodnjavanje se obavlja po potrebi i sa količinama vode dovoljim za normalan rast i razvoj grma (5 – 10 l po grmu tokom augusta i više). Navodnjavanje se može izvesti i priručnim sredstvima ili cisternama. Tokom zime vrši se gnojenje kompleksnim gnojivom NPK ( 10:12:26 ili 7:14:21) ili neke slične formulacije u količini  150-200g po mladom grmu oko grma u prečniku 20 – 30 cm.

Razbacivanje gnojiva se može obaviti i po manjem snijegu.

Prije kretanja vegetacije vrši se postavljanje naslona –  stubova i žica.

ORJENTACIONI PROGRAM ZAŠTITE

Red.br.     Vrijeme prskanja         Preparati   i koncentracija

  1.            Prije listanja                        Bakarni kreč ili Mankogal-80 0.60% 0.25%
  1.             Porast ljetorasta do 10cm Mankogal-80 0.20% – 0.25%

  2.             Kad se formiraju cvijetni pupoljci Fenitrotion E-50 + Mankogal-80 0.15% 0.20%

  3.             Prije cvjetanja Fenitrotion E-50 + Mankogal E-80 0.15% 0.20%

  4.             Posle cvjetanja Ronilan Galovit 0.15% – 0.20% 0.07%

  5.             Posle berbe Bakarni kreč 0.50%

Komentari

No Comments Yet!

Možete biti prvi koji će upisati komentar na ovu objavu

Odgovori

Nazad na početnu stranicu

nazad na vrh