Odnos lješnjaka prema zemljištu

05 ožujak, 2014

Edukacija, Lješnik

0

Odnos lješnjaka prema zemljištu

Zemljište na kojem se sadi lješnik je jedan od osnovnih faktora za uspješnu proizvodnju te se moraju ispitati njegova fizičko-hemijska svojstva. Lješnik iako nema posebne zahvteje prema tulu najpogodnija su rastresita, propustljiva i plodna tla.

Zemljišta na kojima se zadržavanju površinske vode ili imaju visok nivo podzemne vode nisu pogodna za uzgoj lješnika.
Reakcija tla na koja je lješnik tolerantan preće se u intervalu od blako kisele preko neutralne do bazične reakcije ( pH 5-8).
Zeljište na kojem se planira uzgoj lješnika treba da bude tako da se korijeva mreža ravnomjerno razvija kako lateralno tako i u dubinu. Ovakvi uslovi se obezbjeđuju dovoljnim hranjivom materijom, vodom i vazduhom u toku cijele godine.

Zemljište na kojem će se uzgajati lješnik trebalo bi da sadrži: 15-20% gline, 20-30% sitnog pijeska, 15-20 % koloida i 30-50% krupnog pijeska, humus.

Komentari

No Comments Yet!

Možete biti prvi koji će upisati komentar na ovu objavu

Odgovori

Nazad na početnu stranicu

nazad na vrh