Priprema zemljišta i sadnja lješnjaka

04 kolovoza, 2016

Edukacija

0

Priprema zemljišta i sadnja lješnjaka

Zemljište za jesenju sadnju bi trebalo pripremiti najkasnije do kraja septembra. Najprije se pristupa krčenju drvenastih biljaka, vađenje žila i ostalih drvnih ostataka. Potrebno je poravnati mikrodepresije ili ako su u pitanju veće depresije postaviti drenažu, jer lješnjak ne podnosi stajaću vodu. Poslije krčenja i ravnanja rastura se organo – mineralno gnojivo. Rigolovanje cijele površine može se izvesti na klasičan način uz primjenu teških traktora i plugova rigolera. U novije vrijeme se preporučuje priprema zemljišta podrivanjem podrivačima, dubina 60 – 70 cm. Najbolje su se pokazali podrivači vibratori, odnosno podrivači sa vibrirajućim radnim tijelom. Ovakva priprema zemljišta ima neke prednosti, jer se zemljište ne prevrće, a rastresa se na cijeloj željenoj dubini. Na ovaj način se povećava zapremina zemljišta, to doprinosi poboljšanju vodnog i zračnog režima zemljišta, kao i opšte poroznosti. Razmaci između prohoda podrivača su kolika je i dubina podrivanja. Na strmom zemljištu se moraju izgraditi terase.

Zemlja u sloju od oko 45 cm treba da sadrži 2,5-3% humusa, 250 – 300 ppm4 lako usvojivog kalijuma (K2O) oko 120 – 140 ppm lako usvojivog fosfora (P2O5), potrebne količine mikroelemenata: željezo, mangan, bor, cink, bakar i dr. Nedostatak humusa se nadoknađuje stajnjakom. Poslije oranja površina se poravna tanjiračom, valjkom i rotofrezom.

Sadnja  lješnjaka

Na jednom hektaru se zasadi oko 500 sadnica. Prije sadnje se kopaju rupe za sadnju, koje su okrugle, duboke i široke 40 cm. Za tu svrhu se mogu koristiti burgije/ svrdla na sopstveni pogon ili priključene na traktor. Pošto lješnjak vrlo rano počinje da vegetira, ona praktično ima kratak period mirovanja, a to znači da je neuporedivo bolje da se sadnja obavi u jesen, i to rano, nego u proljeće, a ako se ipak sadi na proljeće, to mora da se uradi u prvoj dekadi marta. Nikako ne bi trebalo da se sadnice sade dublje nego što su bile u rasadniku. Preduboko zasađena sadnica gotovo 2-3 godine ne raste, to znači da i kasnije plodonošenje od ostalih. Prije sadnje žile skratiti na 20-25 cm, najbolje odmah po vađenju iz ambalaže.  Kada se sadnica stavi u rupu za sadnju, zatrpa se zemljom. Zemlja se sabija, a  zatim se preko sabijene zemlje nagrne sitna nenagažena (nesabijena) zemlja.  U rupe za sadnju se obavezno ubacuje insekticid.

Naruči sadnice lješnjaka: OVDJE

Ukoliko zemlja nije dovoljno vlažna, vrši se zalivanje. Potrebno je svaku sadnicu zaliti sa 10 L vode. Zalijevanje se obavlja posle sabijanja a prije nagrtanja. Završno nagrtanje se obavlja tek kada zemljište dobro upije vodu. Radi zaštite od oštećivanja zasada od strane divljači, pogotovo srndaća, potrebno je ograditi plantažu.

sadnja

Sadnja se vrši u redove, na trougao. Razmak između redova i sadnica u istom redu je isti i iznosi 4,5 metra.  Ukoliko se lješnjak uzgaja kao grm, rastojanje između redova iznosi  5 metara, a u redu je rastojanje između pojedinačnih grmova 2 metra. Ukupno po jednom hektaru bude oko 800 grmova.

Obično se pored osnovne sorte uzimaju još dva oprašivača. Zbog razlika u vremenu zrenja, oni se posebno beru. Načešće im je kvalitet ploda slabiji u odnosu na osnovnu sortu. Na skici je dat primjer mogućeg rasporeda dva  oprašivača sa učešćem od samo 7%.

Naruči sadnice lješnjaka: OVDJE

Komentari

No Comments Yet!

Možete biti prvi koji će upisati komentar na ovu objavu

Odgovori

Nazad na početnu stranicu

nazad na vrh