Rukovanje sredstvima za zaštitu voća

20 lipnja, 2016

Edukacija

0

Rukovanje sredstvima za zaštitu voća

FITOFARMACEUTSKA SREDSTVA (FFS) su organska i neorganska hemijska jedinjenja, kao i produkti živih organizama koji se koriste u poljoprivredi i šumarstvu za prevenciju pojave, kontrolu i uništaanje porouzrokovača biljnih bolesti, štetočina i korova, kao i zaštitu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Za više informacija posjetite stranicu: Agro CS program

Osnovna namjena FFS-a je prema njihovoj namjeni:

  1. Herbicidi
  2. Zoocidi
  3. Fungicidi
  4. Baktericidi
  5. Antibiotici
  6. Repilenti i atraktanti
  7. Hemosterilizanti
  8. Fiziotropi

Doziranje preparata u voćarstvu

Doziranje preparata u voćarstvu kod nas se u velikom broju slučajeva izražava koncentracijom(%), što je pogrešno. Prilikom primjene treba razmišljati o masi ili zapremnii preparata kojeg treba ravnomjerno rasporediti na površinu od 1ha. Stoga se u voćarstvu  treba dozirati l/ha ili kg/ha. Logično se nameće zaključak da bi doza preparata trebala da zavisi od veličine i bujnosti voćke. Zbog toga se doza preparata u Njemačkoj izražava u litrima ili kilogramima preparata na 1metar visine krošnje po hektaru:

litar (l) preparata /ha na 1m visine krošnje (VK)

kilogram (kg)preparata/ha na 1m visine krođnje (VK)

Karenca- najmanje vremensko razdoblje

Korisnik je obavezan da poštuje najmanje vremensko razdoblje koje treba da prođe od primjene FFS-a pa do ostalih radnji koje slijede na parceli na kojoj se primjenjivali. Ovo vremensko razdoblje je neophodno STROGO POŠTOVATI.

Karenca je najmanje vremensko razdoblje koje neophodno da prođe od poslednje primjene FFS-a pa do berbe, žetve, košenja, vađenja iz zemljišta i preradu uskladištenih poljoprivrednih proizvoda ili puštanja domaćih životinja na ispašu, odnosno do stavljanja u promet ( upotreba ili konzumacija proizvoda), uključujući FFS koji se koristi nakon berbe (žetve).

Radna karenca je najmanje vremensko razdoblje koje je neophodno da prođe od primjene FFS, pa do puštanja ulaska ljudi i životinja na tretiranu površinu i ona obično  traje 1-3dana.

Vrijeme sigurne sjetve (sadnja) je vrijeme koje potrebno da prođe od poslednje primjene nekog herbicida na određenoj parceli, pa do sjetve (sadnje) gajene biljke na toj istoj parceli, koja je posebno osjetljiva na prethodno primijenjeni herbicid.

Vrijeme nakon kojeg možemo sigurno sijati(saditi) sljedeću gajenu biljku u plodosmjeni nekad može da bude 6,9 pa čak i 12 mjeseci. Stoga je prije izbora herbicida neophodno imati plan proizvodnje i znati koja biljka će se gajiti u budućnosti na toj parceli. Osnovni podaci o dužini zaostajanja ostataka herbicida u zemljištu i njihovom uticaju na osjetljive gajenje biljke, se nalaze u upustvu za upotrebu, te ga je i zbog toga neophodno dobro proučiti i imati plan proizvodnje.

Usjev Preparat Karenca u EU* Usjev Preparat Karenca u EU* Usjev Preparat Karenca u EU*
Jabuka Actara 25 WG 14 Breskva Actara 25 WG 14 Jagoda Affirm 095 SG 3
Actara 240 SC Chess 50 Wg 14  do 21 KarateZeon 3
Chess 50 WG 14 Vertimec 018 EC 28 Vertimec 018  Ec 7
Vertimec 018 EC 28 KarateZeon 7 Quadris 3 do 7
Karate Zeon 7 Affirm 095 SG 7 Switch 62,5 WG 3 do 7
Match 050  EC Insegar 25 WG 35 Topas  100 EC 14
Insegar 25 WG Chorus 50 WG 7 Malina KarateZeon 7
Affirm 095 SG 7 Score 250 EC 7 Vertimec 018  Ec 7
Chorus 50 WG 21 Match 050 EC 14 Quadris
Nerdox 75 WG Switch 62,5 WG 7 do 14 Switch 62,5 WG 7 do 10
Score 250 EC 14 do 28 Topas  100 EC 14 Kupina Vertimec 018  Ec
Topas 100 EC 14 Thlovit Jet 80 WG 5 Switch 62,5 WG
Thiovit Jet 80 WG 5 do 7 Šljiva Actara 25 WG 14
Switch 62,5 WG KarateZeon 7
Kruška Actara 25 WG 14 Match 050 EC 14
Chess 50 WG 14 Vertimec 018 EC 28
Vertimec 018 EC 28 Insegar 25 WG 28
Karate Zeon 7 Chorus 50 WG 7
Affirm 095 SG 7 Switch 62,5 WG 14
Chorus 50 WG 21 Thlovit Jet 80 WG 5
Match 050  EC 28 Višnja Actara 25 WG 7
Score 250 EC 21 KarateZeon 7
Switch 62,5 WG 7 Chorus 50 WG
Topas 100 EC 14 Bravo 720 SC
Thiovit Jet 80 WG 5 Switch 62,5 WG 7 do 14
Thlovit Jet 80 WG 5

Izvor: Doc. dr. Mitrić S., PRIRUČNIK ZA PRIMJENU FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA

Komentari

No Comments Yet!

Možete biti prvi koji će upisati komentar na ovu objavu

Odgovori

Nazad na početnu stranicu

nazad na vrh