UZGOJ ORAHA

18 srpnja, 2016

Edukacija

0

UZGOJ ORAHA

Orah nema posebnih klimatskih uslova. Podnosi niske temperature, premda su kritične niske temperature -29°C. Najbolje rađa u toplijim podnebljima. Kasni proljetni mrazevi mogu ošteti pupove, rese i oplodnike oraha. Sorte i vrste oraha koji kasnije listaju, cvjetaju i plodonose su manje izloženi oštećenjima. Orah je najbolje saditi na dobro osunčanim – osvijetljenim parcelama. Zbog skromnosi prema vodi orah je jedna od vrsta koja se može uzgajati u sušnijim regionima.

Odabir tla za sadnju
Orah uspijeva na svim tlima, mada bolje uspijeva na dubokom i rastresitom tlu. Dobro podnosi pjeskovita i kamenita tla pod uslovom da su dovoljno duboka i propusna.a9fe0b6e38934147910908de5f3cd754

Priprema terena za sadnju
Obzirom da je orah voće koje na jednom mjestu ostaje 50-100 godina zemljište priprema parcele se sastoji od čišćenja, gnojenja, rigolovanja te kopanja rupa za sadnju.

Gnojenje
Orah je voće koje zahtijeva dosta fosfora i kalija jer na taj način orah stvara otpornost prema mrazu. Prije rigolovanja cijele površine na parcelu je potrebno obogatiti sa NPK gnojivom u omjeru 0:15:30 1000-1800 kg/ha što će biti preduslov za dobro plodonošenje.

Poslije razbacivanja gnojiva radi se rigolovanje na dubiti 50-70cm. Teža, zbijenija tla rigoluju se dublje a rastresitija i dublja pliće.

Kopanje rupa za sadnju
Rupe za sadnju kopati veličine 50 cm i veće ovisno od toga koliki je korijen sadnice. Zemljište koje se izvadi iz rupe za sadnju pomiješati sa 1 kg NPK 0:15:30 i tako pripremljenom zemljom nagrnuti oko sadnice.

Priprema sadnica za sadnju
Prije sadnje sadnica žile oraha je potrebno malo orezati a da se pri tome sačuva što je veći broj žila. Poslije orezivanja korijen sadnica potopiti u kašastu otopinu ilovače, goveće balege i vode ili otopinu Pepton 85/16 gnojiva kako bi se sadnice što prije primile.

Sadnja orahaplantaza_oraha
Orah se sadi u jesen i u proljeće. Ukoliko se radi jesenja sadnja oko sadnice je potrebno napraviti humku, tj. nagrnuti sadnicu zemljom  koja će sadnicu štiti od izmrzavanja.

Razmak za sadnju
Sadnice iz sjemena se sade na razmkau 10 x 8 m ( 123 sadnice/ha), a kalemljene sadnice oraha sade se na razmaku 9 x 7 m (158 sadnica/ha).

NJEGA NASADA
Plantaže oraha je potrebno održavati. Održavanje oraha se ogleda u orezivanju i njezi krošnje, održavanju tla, gajenju potkultura, gnojenju zemljišta i zaštiti od štetočina. U nasadu oraha potkulture mogu biti grah, grašak, salata, jagode, luk ili neke druge povrtlarske kulture.a04f17992f91a8524ef4341f62c0482a

Orezivanje i njega krošnje
S orezivanjem se kreće u proljeće, prve godine poslije sadnje. Orezivanje se vrši tako što se sadnica skrati na željenu visinu pri čemu se ispod mjesta reza ostavlja 4-5 dobro razvijenih pupoljaka. U proljeće i ljete će se iz ovih pupoljaka razviti mladice. Narednih godina se skraćuju jače razvijene grane kako bi se potakao rast voditeljice.

Održavanje zemljišta
Zemljište ispod oraha je najnepovoljnije zatraviti jer trava crpi veliku količinu vode te na taj način orah kržlja i sporije raste. Poželjno je uzgajanje potkultura kao što su grah, grašak, lubenice, tikvice i sl.

Gnojenje zemljišta
Kompleksna gnojiva povoljno djeluju na orah, posebno gnojiva sa dosta fosfora i kalija, jer ova dva elementa pojačavaju otpornost prema mrazu. Poslije zavrešenog vegetacionog perioda, tj. kada je list opao rasturiti i zaorati 400-480 kg/ha ili 4kg/stablu NPK gnojiva 0:15:30. U rano proljeće, prije kretanja vegetacije, rasturiti i zaorati 200-250 kg/ha ili 2 kg/stablu kompleksnog gnojiva NPK 20:5:5. Krajem proljeća  u maju, rasturiti 300kg/ha ili 3kg/stablu 27% KAN-a.

Ovakvim načinom gnojenja orah će Vam zahvaliti redovnim i obilnim urodom svake godine.

Suzbijanje štetočina
Orah u usporedbi sa drugim voćnim vrstama manje napadaju bolesti i štetočine, ali ipak postoje izvjesne bolesi koje mu mogu umanjiti rodnost, ukoliko se pravovremeno ne suzbiju. Sve bolesti se uspješno suzbijaju zimskim i ljetnim prskanjem. Zimsko prskanje izvodi se u martu ( kreozanom ili rumesanom konc. 1-1,5%). Ljetno prskanje se vrši u tri navrata i to:fccb6878c46625912d72c07997b6a3ec

1.      Pred sam početak prolistavanja i to sa 0,6% ortocidom, cinebom ili ditanom zbog suzbijanja flekavosti i pjegavosti oraha

2.      Po završetku cvjetanja oraha istim preparatima kao i kod prvog prskanja

3.      Izvodi se u prvoj dekadi juna sa 0,3% ortocida ili cineba sa dodatkom 0,1% sistemina ili 0,2% dijazonona

Ovim prskanjima orah će se u potpunosti zaštiti od najčešćih bolesti i štetnika.

Berba i čuvanje ploda
Orah se bere kada zeleni omotač raspukne ili orasi počnu da ispadaju. Orasi se skladište na provjeterenim, suhim i hladnim mjestima.orahče

 

Komentari

No Comments Yet!

Možete biti prvi koji će upisati komentar na ovu objavu

Odgovori

Nazad na početnu stranicu

nazad na vrh